Tui gang gu niang 推钢姑娘

Title

Tui gang gu niang 推钢姑娘

Creator

Date

1975

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 经过伟大的无产阶级文化大革命锤鍊的红卫兵东雪芳, 带著革命造反的 “五敢” 精神, 来到钢铁厂, 当上了推钢姑娘. 在新的战鬥岗位上, 她与班长裘根发产生了尖锐的矛盾. 在党支部委员` 老工人唐师傅的支持与帮助下, 东雪芳以工厂新主人的姿态, 刻苦学习马列和毛主席著作, 努力专研技术, 冲破了那些束缚人们手脚的条条框框, 推动了抓革命`促生产. (本书根据《昭霞》1974年的第二期《钢厂新人》改编)

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

98 pages
10 x 13 cm.