Xiong huai 胸怀

Title

Xiong huai 胸怀

Creator

Date

1975

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 这是一个描写老一辈工人`共产党员魏传宝热情关心青年一代的成长, 同时, 教育自己的徒弟杜金根正确对待青年的故事. 故事告诉我们: 培养和造就什麽样的接班人, 这里有著两种思想`两条道路`两条路线的激烈鬥争. 我们要时刻牢记无产阶级的责任, 努力培养和造就签百万无产阶级革命事业的接班人.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

102 pages