Bian qia tuo ling 边卡驼铃

Title

Bian qia tuo ling 边卡驼铃

Creator

Date

1972

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. 《边卡驼铃》根据孙景瑞的小说. Abstract: 描写人民解放军驻守边防的部队在接到哨卡紧急电报后,为了赶在三天内把干粮送到哨卡,骆驼队的战士们克服种种困难,翻过了冰封雪飘的冰大坂,终于完成了任务的故事.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

88 pages
10 x 13 cm.