Wu ying deng xia song yin zhen 无影灯下頌银针

Title

Wu ying deng xia song yin zhen 无影灯下頌银针

Creator

Date

1974

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. 根据上海市胸科医院业余文艺创作组的同名话剧改编摄制 ; 桑弧导演 ; 李崇峻摄影 ; 薛健纳美工. Abstract: 青年麻醉医生李志华不怕风险,敢于实践,在为钢铁工人杨师傅施行心脏刺麻醉手术时,作了充分的准备. 而外科罗医生因循守旧,竭力反对这次手术. 李志华在党支部的领导下,以自己的实际行动对罗医生进行帮助和教育,最后团结罗医生和其他医务人员一起,成功地为杨师傅施行了心脏手术.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

94 pages
11 x 13 cm.