Jiang pan zhao yang 江畔朝阳

Title

Jiang pan zhao yang 江畔朝阳

Creator

Date

1975

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. V.1 Only. Abstract: 本书讲述了1963年,江畔农场朝阳生产队坚持毛主席的无产阶级革命路线,坚决抵制修正主义路线,粉碎了一小撮地主、资产阶级分子的猖狂进攻,取得革命、生产的胜利的故事. <br>

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

166 pages
10 x 13 cm.