He pan xin hua 河畔新花

Title

He pan xin hua 河畔新花

Creator

Date

1975

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 知识青年张新花, 响应党的号召, 到滹沱河畔长丰庄插队落户, 被分配到饲养场工作. 在党支部的领导和贫下中农的再教育下, 在借机斗争的风浪中, 她经受了考验和锻炼, 粉碎了潜藏在养猪场里的反革命分子的破坏活动, 并和群众一起查清了这个阶级敌人的罪恶历史, 对他进行了坚决的斗争, 发展了养猪事业, 为大上农业做出了贡献.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

85 pages
10 x 13 cm.