Lü xuan feng xin zhuan "绿旋风" 新传

Title

Lü xuan feng xin zhuan "绿旋风" 新传

Creator

Date

1975

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. 本书描写贫农社员周兴老爹,遵照毛主席关于“农业的根本出路在于机械化”的教导,使生产建设取得更大胜利的故事.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

86 pages
10 x 13 cm.