Mu ma gu niang 牧马姑娘

Title

Mu ma gu niang 牧马姑娘

Creator

Date

1975

Format

Description

Wen ge shi qi lian huan hua ce 文革时期连环画册. Abstract: 知识青年冬梅,来到祖国北部边疆巴林草原安家落户. 她在巴图老爷爷的热情关怀和教育下,很快练就了骑马, 套马的本领. 在一个风狂雨猛的夜晚,牧主分子老布僧妄图破坏军马. 冬梅在阶级斗争的风口浪尖上,和贫下中牧一起,勇往直前,终于揪住了破坏军马的阶级敌人. 本书描绘了知识青年冬梅的先进形象.

Extent (Pages, Duration, Dimensions)

78 pages
10 x 13 cm.